oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: pyvnc2swf

Grabar video-tutorials

Reading time: 3 – 5 minutes

Malgrat hi ha un molt bon programa amb una GUI basada en GTK per linux per capturar sessions i grabar veu a les sessions. El wink. O sigui, amb el que podem construir video-tutorials on expliquem com fer qualsevol cosa. Amb Gentoo no sé perquè no em funcionava a més la versió 1.5 que és la última disponible per linux no suporta grabació de veu. Així que m’he decantat per probar el vnc2swf que junt amb el pyvnc2swf (no inclòs al portage de linux) permet grabar sessions d’VNC i grabar fitxers d’audio al mateix temps. Esta prou bé l’script amb Python automatitza molt les coses. Obviament es tracta d’una aplicació basada en CLI i per tant, no té interficie gràfica i jo diria que no permet editar els arxius un cop grabats. No sé si el flash (.swf) es pot editar un cop grabat l’audio i el video. Però em sembla que és l’única manera d’editar un video-tutorial un cop grabat.

Perquè ens fem una idea del que fa l’script de Python és llençar el vnc2swf i al mateix temps podem invocar el arecord (graba .wav via ALSA). Així doncs quan a través de la mini-interfice gràfica que té el pyvnc2swf premem el botó d’stop es graba un fitxer .wav i un .swf amb el nostre video i l’audio per separat. Llavors el que fem amb el lame és convertir el .wav a .mp3 i després unim l’.mp3 amb el .swf de forma que quedin un sol arxiu .swf, el propi script ens ha creat també una pàgina .html des d’on es crida l’objecte de flash.

Com que hi ha força arxius i paràmetres a usar a continuació adjunto un petit cookbook que explica com fer-ho:

# Llencem el servidor d'Xvnc
vncserver -geometry 800x600 :10
# Modifiquem el fitxer ~/.vnc/xstartup perquè es llenci el KDE amb l'escriptori del servidor Xvnc
cat xstartup
#!/bin/sh
startkde &
# Llencem el pyvnc2swf amb la seva mini-GUI per llençar i parar les grabacions
vnc2swf.py -o out.swf -r 5 -S "arecord -r 22050 voice.wav" localhost:10
# Finalment llencem el client d'vnc per controlar la sessió que volem grabar
vncviewer -depth 8 -compresslevel 9 -quality 9 :10

Els paràmetres que li passem al vnc2swf.py són per indicar el fitxer de sortida (-o), després li diem que grabi 5 fotogrames cada segon (-r 5) després llencem en swap el arecord prenent mostres a 22KHz i grabant la seva sortida a voice.wav. Finalment li diem que la sessió a la que s’ha de connectar en mode de només lectura és a localhost:10, o sigui, el port 5910.

Un cop parem la sessió es generarà un fitxer out.html des d’on es cridarà l’objecte de flash out.swf aquest arxiu no té incrustat el so grabat a voice.wav per adjuntar-lo hem de fer:

# Convertim a .mp3 el fitxer amb l'audio voice.wav
lame voice.wav
# Adjunt l'audio del fitxer voice.wav.mp3 al fitxer out.swf i la sortida ens quedarà a out2.swf
edit.py -o out2.swf -a voice.wav.mp3 out.swf

A l’executar l’edit.py també es crearà el fitxer out2.html que crida l’objecte de flash out2.swf amb l’audio inclòs. Perquè us feu una idea de la sortida us adjunto aquest screenshot:

pyvnc2swf.png