oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: qt

Qt SOAP – provant els webservices

Reading time: 1 – 2 minutes

A l’article Client SOAP genèric ja vaig parlar d’una pàgina web que a partir de la URL del WSDL ja podiem atacar el webservice d’una forma molt senzilla. El problema que té això és que quan estem dintre de la xarxa de l’empresa potser no tenim el webservice publicat a l’exterior d’internet. Doncs amb aquesta simple eina programada en Qt podem tenir una eina similar a la oferida per la pàgina web.

qtsoap.png

De moment encara no l’he provada però de ben segur ho hauré de fer aviat, així doncs si hi trobo algún inconvenient o avantatge descatbles, amplicaré aquest article sobre el Qt SOAP. Una cosa que ja he vist i que té molt bona pinta és que ens permet veure les HTTP headers de la petició i la respostes SOAP. A més podem definir el content-type de la petició cosa realment útil.

EveryGUI – creant GUI per linies de comandes

Reading time: 1 – 2 minutes

Gràcies a delicious fa un temps vaig veure que en pancake havia trobat una aplicació per GTK+ que no coneixia només que per QT (QSA). La idea és afegir una interficie gràfica d’usuari (GUI) a les aplicacions de línies de comandes que ens interessin. A través d’un designer podem modelar-los la GUI al nostre gust i després connectar els events dels components afegits a la GUI per llençar i capturar les sortides de les ordres del CLI.

everygui.png

A la pàgina de EveryGUI teniu més informació i captures de pantalla on es pot veure prou bé la qualitat de l’aplicació.

Qtopia core

Reading time: 2 – 3 minutes

Després del canvi de nom que va patir el producte Qt/Embedded el mes de gener per Qtopia core volia fer un petit resum de quina és la finalitat i la situació d’aquest producte dins un sistema enquestat.

Perquè ens situem aquest producte és una portabilitat de les llibreries Qt versió 4 a entorns embedids. Així doncs disposem de quasi totes les avantatges que té el Qt4 però amb uns requeriments de RAM i disc miserables.

grafic1.gif

Com podem veure en l’anterior gràfic, ens podem recolzar sobre les classes que ens ofereixen les llibreries Qt quan treballem en sistemes enquestats per gairebé el 100% de les nostres aplicacions. Així doncs no hem de patir els inconvenients propis de desenvolupar amb sistemes tan limitats pel que fa a eines d’alt nivell. O sigui, que podem montar-nos la nostre aplicació gràfica, interficie d’usuari o el que ens interessi sense haver de patir per no disposar de widgets, components i altres eines de molt alt nivell a les que ens tenen acostumats els sistemes de programació per PCs convencionals.

A més Troll Tech esta treballant en tres nous productes dins de la línia de Qtopia, a més dels seus ja coneguts Qtopia phone i Qtopia PDA s’espera que vegin la llum ben aviat el:

  • Qtopia Platform — For “multi-application products.” Qtopia Core with application management and user interface capabilities. Targets consumer electronics and other advanced, multi-application products
  • Qtopia Profiles — Qtopia Platform with key enablers for embedded Linux development aimed at specific vertical markets
  • Qtopia Editions — Solutions aimed at targeted product segments

Perquè ens fem una idea de com es situen en l’espai aquestes eines, podeu veure en el següent gràfic que una es recolza sobre la següent per donar funcionalitats cada cop més específiques i de més alt nivell, és clar. Imagino que això tindrà les seves avantatges a nivell de requeriments de sistema i de preu de les llicències.

grafic2.gif