oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: rom-o-matic

ROM-o-matic.net generador dinàmic de ROMs per Etherboot

Reading time: 1 – 2 minutes

Segons dicta la llei de Murphy, sempre que necessitem una targeta de xarxa (NIC) que disposi d’una ROM amb suport PXE (Preboot eXecution Environment) aquesta targeta de xarxa en qüestió no diposarà del suport. Per tal de solucionar aquest problema es poden fer múltiples invents: canviar la ROM que porta la targeta de xarxa, canviar la BIOS del PC per una linBIOS, instal·lar el syslinux (pxelinux) en un disquet, cd, unitat flash usb, etc, etc.

Concretament aquí vull comentar com podem generar aquesta ROM que ens fa falta amb ROM-o-matic i després la podem posar en el medi físic que ens interessi:

  • Floppy bootable ROM Image (.zdsk)
  • Binary ROM Image(.zrom)
  • ISO bootable image without legacy floppy emulation (.iso)
  • ISO bootable image with legacy floppy emulation (.liso)
  • LILO/GRUB/SYSLINUX loadable kernel format (.zlilo)
  • PXE bootstrap loader format ROM Image (.zpxe)
  • DOS Executable ROM Image (.com)
  • HD (experimental) Hard Disk Partition Image (.zhd)
  • ELF (Generic) ROM Image (.elf)
  • ELF (LinuxBIOS) ROM Image (.elf)

Per tots aquests sistemes ens genera la ROM, realment un ventall de possibilitats brutals que ens permeten disfrutar del PXE tinguem el que tinguem.