oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: sasl

Postfix: Verifiquem recipients des del mailgateway

Reading time: 2 – 3 minutes

El maig de l’any passat vaig publicar un petit manual de com configurar un Postfix per fer de ‘mailgateway’ d’un altre servidor MTA. Doncs bé, avui hi he afegit una funcionalitat que inicialmen creia impossible. Es tracta de comprobar si el correu que estem rebent des de fora i que va dirigit a un usuari local existeix en el servidor destí on enviarem el correu. Fins ara tots els correus amb destí @dominilocal.tld els agafabem i ja era el MTA intern qui el refusava. El problema d’això és que genera un email de resposta del MTA intern cap al host de ‘relay’ (mailgateway) i aquest correu després s’intenta entregar al remitent orignal. Amb el conseqüènt problema de creixement de la cua de missatges sobretot si el remitent és un email problemàtic.

diagrama-xarxa.png

Doncs bé buscant per la documentació de Postfix he trobat que a través del fitxer /etc/postfix/main.cf podia usar la comanda smtpd_recipient_restrictions per afegir una nova restricció que fos verificar el recipient (reject_unverified_recipient). Però això no és el problema. Sinó que el problema esta en després d’això anar a verificar aquest recipient a l’altre host. Això es fa amb la comanda address_verify_local_transport on li indiquem quin és el host que realment té la base de dades d’usuaris.

smtpd_recipient_restrictions =
...
        reject_unverified_recipient
...
address_verify_local_transport=ip_interna_host_MTA

Obviament el MTA intern ha d’estar configurat de forma que no accepti correus per comptes que no existeixin. Per tant, no pot estar configurat amb un cul de sac, o com diuen en castellà amb una direcció de correu ‘recojetodo’. Així doncs, quan un MTA d’internet envii un correu al servidor de relay (mailgateway) aquest obrirà una connexió contra l’MTA intern i verificarà que existeix la compte de correu a través de la comanda RCPT TO, això ens permet no haver d’activar la temuda comanda VERIFY BY, per tal de saber si existeix o no una compte al servidor intern i per tant, refusar en cas de que sigui necessari aquest correu que es preten entregar.

mailgateway: postfix+amavisd+clamav+spamassassin+sasl

Reading time: 3 – 5 minutes

Algunes empreses disposen de servidors de correu amb infraestructures internes realment complexes i que seguint la màxima de la informàtica el millor que podem fer és: si alguna cosa va no la toquis. El problema és que sovint aquestes estructures tan complexes no disposen de filtres de correu mailiciós. O sigui, no són capaces de passar antivirus al correu, filtrar l’spam i controlar altres enviaments maliciosos de correu. A més intentar afegir un software dins el propi servidor que ens fassi aquestes funcions sobre l’Mail Transport Agent (MTA) que ja tenim corrent és un risc innecessari i poc rentable moltes vegades.

diagrama-xarxa.png

Una solució que s’usa sovint és afegir un servidor només per filtrar el correu que entre i surt de l’empresa i intentar eliminar amb aquest mail-gateway tots els correus no dessitjats. Bàsicament doncs el que fem és col·locar l’SMTP (Simple Mail Transport Protocol) del mail-gateway com a porta d’entrada del correu extern. Després modifiquem el servidor intern de correu perquè tots els correus que hagi d’enviar cap a fora ho fassi a través del mail-gateway. O sigui, posem com a servidor de relay fix del servidor intern la direcció del MTA del gateway.

Amb aquest escenari els usuaris no han de canviar res de res, ja que només estem intervenint el port 25/tcp, o sigui, l’SMTP. A més al servidor intern de correu podem crear una compte de gestió de correo mailiciós, per exemple mailgateway@exemple.com (sent exemple.com el nostre domini). En aquest compte li creem dues carpetes una que es digui spam i l’altre que es digui ham. El que farem és sincronitzar el correu d’aquestes comptes amb una carpeta del mail-gateway (si les comptes són IMAP és bona idea sincronitzar-les amb l’offlineimap). Quan tinguem aquests correus al mail-gateway li direm als filtres bayessians de l’antispam que aprenguin com és el correu maliciós que no és capaç de filtrar i com és el correu que ha filtrat i que era legítim.

Aquesta compte de correu (mailgateway@exemple.com) que hem creat al servidor intern, la podem configurar com a compte de correu secundaria a un administrador de la xarxa. Així aquest podrà gestionar el manteniment sense haver de tocar el mail-gateway. En cas de que hi hagi algún usuari de la xarxa que vulgui localitzar un correu que s’ha filtrat l’administrador ho podrà fer des d’aquesta compte.

A més pels usuaris que estan fora de l’empresa, delegacions o d’altres similars ens pot interessar autenticar l’SMTP per tal de que aquests usuaris puguin usar l’SMTP del mailgateway per enviar correu. Així doncs, aprofitarem el servei d’IMAP (Internet Message Access Protocol) del servidor intern per validar l’autenticació en l’SMTP. Sona una mica extrany però el mètode és ben senzill. Es tracta d’aprofitar la compte l’usuari i clau que tenen els usuaris en el servidor IMAP intern, llavors es configura el MUA perquè usi aquestes dades com a informació per autenticar l’SMTP i el servidor d’MTA quan rep una autenticació via SMTP el que fa és obrir una connexió IMAP contra el servidor intern i provar l’usuari i clau que el client l’hi ha enviat a l’SMTP si això és correcte l’MTA permet enviar correu al MUA amb l’origen i destí que vulgui.

La documentació d’aquest projecte la podeu trobar al wiki:

mail-gateway_amb_amavisd-new

Tenir-la al wiki em permet anar-a millorant i esta sempre localitzada.

Si teniu alguna cosa que no esta clara, petició o demanda del tipus que sigui sobre aquesta documentació podeu penjar els comentaris en aquest post.