oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: smart-host

New Ansible Role uploaded to Ansible Galaxy

Reading time: 2 – 2 minutes

A long time ago I wrote an entry post about how to set up the SMTP in linux boxes using a relay system you can find the post here: Relay mail from your server without MTA. Remember that SSMTP is not a SMTP service for your system but it’s more than enough for all servers that don’t work as a mail servers. Historically Unix/Linux uses sendmail command to send system notifications but usually this mails are lost because system configurations are not completed. My advice in this sense is use SSMTP.

In the past I used to use SSMTP with a GMail account but security constraints in Google mail services make it difficult to configure today. The new alternative is set up a free Mandrill account as a relay host. Mandrill is a Mailchimp service that allows you to send a lot of emails without problems and there is a free account that allows to send up to 12.000 mails per month free, more than enough usually. If you don’t know how to set up a Mailchimp account the best option to learn how to do it is follow the support documentation it’s very good IMHO.

When you have a lot of linux machines to administer you need something fastly replicable. As you know use Ansible is a very good option. Then I developed a new Ansible role to set up Mandrill accounts to SSMTP services massively using Ansible.

The Ansible role has been uploaded here: ssmtp-mandrill and the source code of the roles is in my github. Remember to install the role in your Ansible is easy:

ansible-galaxy install oriol.rius.ssmtp-mandrill

Then you only need to create your own playbook using the role and don’t forget to setup the variables with the Mandrill account settings.

authsmtp – serveis de relay autenticat

Reading time: 2 – 2 minutes

Tot llegint documentació sobre temes de postfix que com sempre ja sabeu que hi estic molt posat he trobat una empresa que es dedica a vendre serveis de relay dels nostres dominis via processos autenticats. És a dir, podem usar el nostre servidor domèstic amb una simple ADSL amb IP dinàmica i a través d’ASMTP podem enviar correus a través d’una IP lliure d’RBLs, registre PTR i altres problemes similars. Per tant, els nostres correus sortiran a la xarxa de forma totalment legítima i ben protegits a través d’aquest enllaç. El millor són els preus del servei que són més que raonables. Per exemple, per moltes PIMES i sistemes domèstics el cost mensual no superaria els 2€-3€.

No us confongueu, els serveis de l’empresa són de relay és a dir, no fan de mail-backup per tant els correus entrants no els guardaran ells i els re-enviaran cap al vostre SMTP sinó alrevés; el que vosaltres envieu usarà com a smart-host el servidor d’aquesta empresa. A més d’aquest servei també fan còpies de seguretat de tot el que s’envia perquè es pugui consultar a posteriori i es comprova que no s’enviin correus duplicats. A més quan vosaltres no estigueu dintre de l’oficina o de casa podreu enviar correus directament contra l’ASMTP com si del vostre servidor de correu es tractés. Tot el correu que s’envia passarà també per un anti-virus per assegurar que no envieu virus sense voler als vostres destinataris, això és realment una descàrrega de feina molt gran pels servidors de la vostre empresa ja que sovint és el que més carrega els servidors de correu.

Si voleu donar un cop d’ull a l’empresa: AuthSMTP