oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: sys-admin

Cookbook: llençar una sessió de DBUS

Reading time: < 1 minute A vegades a l'accedir per SSH a un servidor necessitem connectar amb la sessió DBUS que té iniciat un usuari, la forma de fer-ho és tan senzilla com això:

eval `/usr/bin/dbus-launch –auto-syntax`

byobu – screen molt millorat

Reading time: 2 – 2 minutes

A aquestes altures tothom coneix screen i a quin més qui menos li ha solucionat més d’un problema. Pels que no el coneixeu, podeu donar un cop d’ull als posts que vaig fer sobre el tema:

Per començar un screenshot de l’eina:
byobu screenshot

Pel que fa a les funcionalitats hereda tota la potència i accessos ràpids que té screen, a més d’un entorn basat en ncurses per configurar l’aspecte de les pantalles i comportament de l’eina. És genial amb un cop d’ull poder saber les consoles que tenim obertes i monitoritzar el sistema des de la shell. A més també permet instal·lar-se al ~/.profile de l’usuari de forma senzilla (byobu-launcher-install) perquè al fer un login o un ssh tinguem la sessió directament dintre del byobu.

A la Ubuntu Lucid (10.04) i a Fedora 14 ja he trobat el paquet, pel que fa a MeeGo aquest no estava disponible però m’he baixat el tar.gz i compilar-lo ha estat 1s.

La pàgina web de: byobu.

Algunes referències interessants de les tecles d’screen:

wbinfo: Windbind information

Reading time: 1 – 2 minutes

Mai ho havia necessitat fins avui, tenia un samba que accedia a un AD per saber quins eren els seus usuaris i grups d’usuaris. Així doncs, el problema que tenia era com podia saber quins usuaris tenia i quins grups. Es veu que tot això es fa a través de la comanda wbinfo.

A continuació poso una petita referència dels paràmetres que més bé m’han anat:

# llista usuaris
wbinfo -u
# llista grups
wbinfo -g
# info d'un usuari
wbinfo -i DOMINI+username
# grups que té l'usuari
wbinfo -r DOMINI+username
# informació d'un grup a partir del GID
wbinfo --gid-info=GID
# obtenir el GID a partir del nom del grup
wbinfo --group-info=DOMINI+groupname
# informació d'un usuari a partir del UID
wbinfo --uid-info=UID

Referència completa de la comanda: wbinfo

supervisord – hang on to your processes

Reading time: 3 – 4 minutes

supervisord logoSempre he estat un gran defensor del monit com a complement al sistema de control de serveis de Linux: rc.d scripts. Monit permet a través d’una interficie de gestió web controlar i delegar a usuaris sense coneixements de Linux el control bàsic dels serveis d’una màquina. Per tal de supervisar si un servei esta corrent es basa en el PID del procés i la seva existència, cosa que la veritat en molts casos és una mica pobre. Però té una gran capacitat de poder configurar accions en base a carregues de memòria, CPU, etc.

Supervisord és un software que en certa forma ens dona una solució integrada i força més eficient en alguns aspectes que no pas monit+rc.d, per exemple, la vigilància dels processos és molt més efectiva que no pas amb monit perquè aquests es llencen com a fills del supervisord. Això li permet al pare poder comprovar si realment el fill és viu o no. A més, quan un fill mor el pare ràpidament ho sap i pot reiniciar-lo si és això el que volem. Mentre que monit per fer això el que fa és un procés de polling cada x’s segons preguntant l’estat dels processos.

Monit disposa d’interficie web i control via CLI del sistema, al igual que supervisord. Malgrat monit mostra algunes informacions sobre càrrega del sistema que no és capaç de mostrar supervisord. Per altre banda supervisord al llençar els processos ell de forma nativa permet redirigir les sortides d’aquests (stdout, stderr, etc).

Fora d’aquestes petites avantatges que he comentat fins ara de monit sobre supervisord, per la resta de coses podriem dir que supervisord li dona mil voltes a monit, començant pel concepte. Així doncs, a partir d’ara en l’article em centraré en explicar les funcionalitats que té sense comprar-les:

  • http server gestió dels processos via web
  • supervisorctl gestió via CLI, és una interficie interactiva de gestió no la propia CLI del sistema.
  • program permet parametritzar el llençament i control d’un servei amb directori de treball, umask, prioritat, autostart, autorestart, retries, usuari, redirecció de les sortides estàndard i error cap a fitxers de configuració, variables d’entorn, etc.
  • group es poden agrupar els serveis per tal de tractar-los com a una unitat.
  • fcgi interface permet controlar grups de serveis llençats via FastCGI. Evitant que aquesta tasca la faci, per exemple, Apache i oferint una gestió de concurrència molt més eficient.
  • events es defineixen un conjunt d’events a partir dels quals podem definir una serie d’scripts per capturar-los i donar un tractament del mateix de forma controlada. Per exemple, l’estat d’un procés canvia i volem que quan això passi es reinici el mateix procés.
  • rpcinterface també disposa d’una interficie XML-RPC a través de la qual podem connectar-hi aplicacions de tercers. Per exemple, una aplicació pot connectar via RPC per saber si un servei esta funcionant.

Properament he de fer la migració d’uns sistemes, així doncs, si no hi ha cap novetat usaré supervisord per controlar HAProxy, keepalived, entre d’altres moltes eines. Espero poder-ho anar documentant poc a poc.