Mar 19

UDPTunnel – enviar els paquets UDP per sobre d’enllaços TCP

Reading time: < 1 minute Una altre d'aquelles eines que malgrat ser petitones i rares poden servir per fer mil i una coses. Per exemple, connectar a un servidor DNS a través d'un port TCP en una xarxa on el tràfic UDP estigui tancat. UDPTunnel és una eina molt simple d’usar i la seva sintaxis és molt autoexplicativa:

 udptunnel -s TCP-port [-r] [-v] UDP-addr/UDP-port[/ttl]
 udptunnel -c TCP-addr[/TCP-port] [-r] [-v] UDP-addr/UDP-port[/ttl]

és interessant fixar-se que el mateix executable pot ser usat com a servidor o com a client, així doncs ideal per construir els dos costats de l’enllaç de forma simple.
A més si ho combinem amb httptunnel podem passar per sobre de proxies de forma senzilla.

Sep 09

Windows trick: arrancant una mica més ràpid

Reading time: 2 – 3 minutes

Suposo que com a tothom que té patir un windows tinc el típic problema de que cada cop m’arrenca més i més lent. Doncs tot llegint el blog d’IntelliAdmin he trobat un petit truquillu que no coneixia. Es veu que quan el windows arrenca carrega part dels programes que més hem estat usant al arrecnar. Per tal d’accelerar la seva càrrega la propera vegada que anem a usar el sistema.

Aquest fet és un dels motius que fa que cada cop el sistema vagi més i més lent, d’aquest tècnica s’en diu prefetch caché. Doncs bé, si el que volem és netejar aquest caché perquè carregui més ràpid el sistema el que cal fer és netejar el directori c:\windows\prefetch. Després podem modificar el registre de windows perquè només cachegi elements del sistema i no pas les aplicaicons. Per fer això cal modificar el paràmetre EnablePrefetcher que hi ha a:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters

Aquest paràmetre pot tenir els valors:

 • 0 – Disabled no fa caché de res i és molt lent
 • 1 – Application només ho fa de les aplicacions que usem
 • 2 – Boot només de les aplicacions que es criden en la seqüència d’arranc
 • 3 – All caché de les aplicaicons i del boot

No és que sigui la panacea el truc però sovint podem arribar a guanyar uns 20s. Si combinem això amb el Your Uninstaller! per tal de mantenir controlats els programes que es controlen en arrencar la màquina i intentem tenir el sistema desfragmentat. No és excessivament difícil mantenir l’arrencada per sota del minut.

Nov 11

Gentoo Trick: module-rebuild

Reading time: 2 – 2 minutes

El pof en el seu dia i la GWN (Gentoo Weekly News) en una de les seves últimes edicions ens han parlat algún cop d’aquesta eina tan útil i que mai recordo com es diu exactament. A més sempre és quan més la necessites, o sigui, quan fas un update de kernel. Serveix per algo tan útil com recompilar els mòduls que no són natius del kernel per la nova versió de kernel que ens acabem d’instal·lar, estalviant-nos el mal moment que hem passat tots de necessitar just el mòdul que controla el dispositiu que no estava suportat de forma genèrica pel kernel i just en aquell moment no tenim el mòdul compilat.

Suppose you’ve just booted into a freshly updated kernel. First of all,
check which packages are using modules that haven’t been built with the
new sources yet:

module-rebuild list

and then you can rebuild them all by simply going:

module-rebuild rebuild

Per disposar del module-rebuild feu un emerge a:

* sys-kernel/module-rebuild
   Latest version available: 0.5
   Latest version installed: 0.5
   Size of downloaded files: 0 kB
   Homepage:  http://www.gentoo.org/
   Description: A utility to rebuild any kernel modules which you have installed.
   License:   GPL-2

UPDATE 5/6/2006: fixeu-vos al fer el list que no sempre hi ha tots els paquetes que instal·len moduls a la vostre llista, per tant, us recomano que afegiu els paquets que tenen mòduls amb l’opció add de la companda module-rebuild a partir de llavors ja es recordarà ell d’aquesta dependencia en el rebuild.