oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: yml

Trick: xml2yaml

Reading time: < 1 minute

Petit trick per convertir un fitxer XML a un fitxer YAML (yml) amb Perl, fan falta les llibreries pertinents de perl.

perl -MYAML -MXML::Simple -e 'print Dump XMLin "fixer.xml"'