rdf2html v 0.0.1

Reading time: < 1 minute

http://linux.gelrevision.nl/parserdf.phps
Programa en PHP q agafa fitxers .rdf i els transforma en fitxers .html, de
moment, no el necessito però en un futur em podria interessar molt. Cal
tenir en compte q només és una versió inicial. Però
millor això q res.