PHPLib – PHP Base Library

Reading time: < 1 minute

És una llibreria de funcions PHP q afegeixen i automatitzen funcions
a partir de la llibreria bàsica de PHP.

És un projecte molt interessant ja q si t’estudies bé aquesta
llibreria i el seu conjunt de classes. Permet programar, per exemple,
aplicacions amb bases de dades transparent al tipus de base de ades q s’estigui
accedint.
Per tant, aplica un nou nivell d’abstracció a la programació PHP
q fa temps q demanava.
A nivell de l’apliació inmediata de la mateixa no ho veig massa
útil ja q seria per projectes mitjans o grans, on hi ha hagi un gran
temps d’analisi del problema i estructuració del codi. Així
doncs, a l’únic lloc on se m’acut q es podria usar és al projecte
SIA.