Red Hat 7

Reading time: 1 – 2 minutes

Dilluns dia 25 va sortir la RedHat7 amb nucli 2.4 encara en versio
test…

Degut a la meva manca de temps per dedicar tots els sitemes q soc
administrador o q d’alguna manera depenen de mi. He decidit instal.lar la
RedHat 7 al w0 (workstation 0). Per tal, de mirar d’habituar-me en l’entorn de
treball RH: fitxers de configuracio, programes de la distribucio, manteniment
del sistema de paquets rpm, etc.
A més aquesta decisio ve recolzada pel fet q RH ha montat el seu primer
centre a Espanya (www.redhat.es) la qual cosa a nivell professional em podria
interessar força.
Amb aquest canvi no pretenc demostrar q RH sigui millor q slack ja q continuo
creient més en slack q en RH. Però espero fer certa la premisa q
apunta q és molt més senzilla i ràpida, entenent
ràpida com a q necessites menys temps per instal.lar les coses,
configurar-les i en resum fer un manteniment del servidor.
UN COP MÉS VOLDRIA RECALCAR Q CONTINUO CREIENT Q SLACKWARE ÉS
MOLT MILLOR SISTEMA Q RH.
Malgrat a nivell professional consideri q actualment no és el q
més necessito degut al temps q em demana i no li puc dedicar.