Tunneling & iproute2

Reading time: 1 – 2 minutes

Divendres el Jose Maria i jo varem estar fent proves d’iptunneling amb el
kernel 2.4 i el iproute2.

Bàsicament varem connectar dos ordinadors amb el kernel 2.4 compilat
amb les opcions de ip_gre carregades com a modul. Posteriorment simplement amb
les següents linies varem montar la cosa.Línies pel primer
“firewall+router”:
ip tunnel add netb mode gre remote 192.168.2.2 local 192.168.2.1 ttl 255
ip link set netb up
ip addr add 192.168.1.254 dev netb
ip route add 192.168.3.0/24 dev netb

Gràcies a això podem establir un servidor VPN, el servidor VPN de
l’altre extrem ha de tenir la mateixa configuració però canviant
les adreces dels gateways alrevés logicament i canviant tb les
direccions de xarxa.Així podem unir les dues xarxes. A veure, si avui
mateix podem fer les proves a través d’internet i així puc fer la
guia de referencia ràpida.
Després d’aquestes proves esperem poder fer les mateixes proves
però amb el IPSec.