Arxiu lmhosts

Reading time: < 1 minute

Entre nosaltres es va donar el cas (per suposat el pof no) de compartir
recursos entre win2000 i 98,pero el 98 no veia els recursos del 2000,doncs es
pot fer el seguent…

…hola fuckers! la cosa es molt simple.En la carpeta de win hi ha un arxiu
tipus sample(SAM) q ja ens dona una explicació detallada de com llistar
les diferents makines amb NetBios.Creem akest llistat amb la sintaxi:

IP_2000 nom_de_la_maquina_2000 #PRE

i guardem el lmhosts en la machine del 98.Ja podrem llavors crear o compartir
unitats de xarxa amb els recursos q s’hagin compartit des del 2000.

En alguns docs de hacking cutre expliquen com accedir amb aixó a algun
recurs remot compartit,amb l’nbtstat etc…sempre i quan sàpigues el
password del recurs compartit 😛