El primer nombre ilegal

Reading time: < 1 minute

Aquesta si que es bona, ja s’ha trobat una espècie de clau
obre-tot.

Ara resulta que existeixen els nombres prohibits, com en el cas de:



es tracta de un nombre primer de 1401 dígits molt peculiar: si es passa
a notació hexadecimal resulta que és el codi font del DeCSS
(descompresor de DVD proscrit en EEUU) en C, comprimit amb gzip. Aixñi
que desde el punto de vista legal està prohibit distribuír aquest
nombre dins del territori dels EEUU.

Si voleu més informació sobre aixo:
http://www.utm.edu/research/primes//curios/48565…29443.html