OriolNews Portal: v0.0.5

Reading time: 1 – 2 minutes

Després d’un matí més aviat mandrós, però
no per això menys productiu. He decidit treure la versió 0.0.5
del portal.

No aporta pràcticament cap novetat a nivell de “features” però
incorpora molts “parches” i “updates” en les funcions ja existens, aquestes
novetats es poden consultar a:
http://oriol.homeip.net/FixMe/FixMe.txt

Cal destacar una cosa important, sobre tot per la gent q contesta els articles
o envia articles per publicar. A partir d’ara ja no cal posar els salts de
línia en format HTML, ja q he incorporat una nova funció de
filtrat al codi (nl2br) q converteix els salts de línia convencionals de
forma automàtica als salts de línia en format HTML. Per tant,
arà ja no cal preocupar-nos d’aquest detall.