oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Browser fingerprinting

Reading time: 2 – 2 minutes

Com a simple curiositat m’he dedicat a capturar el q els nostres navegadors
envien quan ens connectem a una pàgina web. D’aquesta forma ens podem
adonar com l’implementació d’un estàndard varia molt segons el
programador.

Per tal de fer aquesta prova únicament m’he dedicat a simular un
servidor HTTP (nc -l p 8000) al port 8000 i fer-hi connectar diferents
navegadors, els resultats són aquests:

Lynx 2.8.3:

GET / HTTP/1.0
Host: localhost:8000
Accept: text/html, text/plain, text/sgml, */*
Accept-Encoding: gzip, compress
Accept-Language: en
User-Agent: Lynx/2.8.3rel.1 libwww-FM/2.14

Netscape 6.1:

GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1:8000
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.2)
Gecko/20010726 Netscape6/6.1
Accept: text/xml, application/xml, application/xhtml+xml, text/html;q=0.9,
image/png, image/jpeg, image/gif;q=0.2, text/plain;q=0.8, text/css,
*/*;q=0.1
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip,deflate,compress,identity
Accept-Charset: ISO-8859-1, utf-8;q=0.66, *;q=0.66
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive

Mozilla 0.9.3:

GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1:8000
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.3)
Gecko/20010801
Accept: text/xml, application/xml, application/xhtml+xml, text/html;q=0.9,
image/png, image/jpeg, image/gif;q=0.2, text/plain;q=0.8, text/css,
*/*;q=0.1
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate, compress;q=0.9
Accept-Charset: ISO-8859-1, utf-8;q=0.66, *;q=0.66
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive

Internet Explorer 5.5:

GET / HTTP/1.1
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg,
application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-excel, application/msword,
*/*
Accept-Language: es
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
Host: 192.168.1.1:8000
Connection: Keep-Alive
Cookie: cookie_test=1

2 thoughts on “Browser fingerprinting

  1. what associate in nursing surprising internet site this is sincerely neat and exalting ace wish for certain sojourn much oft

Últimas entradas

Resumen 2023

Reading time: 14 – 22 minutes El 2023 comenzó con una sensación de renovación y optimismo. Tras un período marcado por la pandemia, este año se presentó como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y nuevas experiencias. Aunque el

Leer más »
Archivo