CVS i WinCVS

Reading time: 1 – 2 minutes

Fa dies q vaig instal·lar el CVS (Concurrent Version System) per
controlar les versions del soft q vaig desenvolupant, sobre tot el nou portal.
Finalment avui m’he decidit a escriure l’article sobre el CVS.

El servidor no té massa historia, tota la informació es pot
trobara www.cvshome.org i fins hi tot un document explicatiu en castellà
molt útil sobre el mateix a:

http://bulma.lug.net/body.phtml?nIdNoticia=664

Potser el q veig més difícil és entendre tota la filosofia
d programació q ens planteja. Aquest és un tema q quan tingui
més per la mà l’hauré d’explicar en calma.

De totes formes com q sempre programo amb el UltraEdit em vaig decidir a
instal·lar-me el WinCVS (wincvs.org) per mantenir al dia el meu arbre
CVS, malgrat no el domino al 100% és molt més fàcil
habituar-se a treballar des d’aquesta GUI q no pas a cop d comenades. Feina
sempre més tediosa i sovint massa complicada pel resultat q
n’esperem.