AMANDA – Servidor de backup

Reading time: 1 – 2 minutes

Gràcies a aquest software podem montar un servidor de copies de
seguretat en les nostres xarxes basat en software GNU. Fa temps q el vaig
descobrir però no me l’havia pogut mirar. Segurament en menys d’un mes
l’haure d’implementar a la feina.

Així doncs, tan aviat com l’implementi complementaré aquest
article. La definició que dona el AMANDA-HOWTO sobre aquest software
és:

PARA HACER COPIAS DE SEGURIDAD (backups). AMANDA te permite establecer un
único servidor de copias de seguridad (tu server Linux) para
salvaguardar datos de múltiples máquinas en un mismo dispositivo
de copia (también trabaja con un buen número de stackers o
apiladores de cintas). AMANDA puede usar diferentes programas para realizar las
copias, tales como programas de copia comerciales o el simple GNUtar, y puede
hacer copias de un gran número de estaciones clientes corriendo
múltiples versiones de Unix. Las versiones más recientes de
AMANDA también pueden usar SAMBA para hacer copias de máquinas
Windows (95/98/NT/2000) en el servidor.

La URL del projecte és:
http://www.amanda.org

i si voleu un manual en apanyó:
http://www.samtek.es/howtos/amanda/amanda-howto.html