Problema amb el NAT

Reading time: 1 – 2 minutes

A continuació intento descriure i solucionar un problema molt concret
que tenim molts amb el NAT. De fet, en una xarxa casolana mai arriba a ser un
problema però en una xarxa corporativa ho pot arribar a ser, com m’ha
passat a mi….

La idea és:

Si jo tinc una intranet amb una sola IP i els meus usuaris externs accedeixen
als meus serveis web a través d’aquesta IP i per mitjà d’un DNAT
contra el servidor.

Com puc fer que els usuaris interns també puguin accedir a aquesta
mateixa IP per consultar els serveis i no ho facin per la IP de la
intranet.

Resumit en una frase seria algo així com:

Accedir a una IP interna per una IP externa del Firewall des de dintre la
INTRANet.

A continuació ús indico la URL on he penjat el document on
intento explicar el problema en més detall i la solució:

http://oriol.homeip.net/Documents/NAT_problema.pdf