el problema del PHP v.4.2 i el metode POST

Reading time: 1 – 2 minutes

bé, com ja l’uri em va dir que el php 4.2 no accepta les variables
globals, per tot aquell que passava les variables per metode get o post no les
llegeix pq ja no permet fer-les servir

Per aixo, l’Uri es va currar un script per solucionar aixos:

Per al mètode POST:

reset($HTTP_POST_VARS);

while(list($clave,$val)=each($HTTP_POST_VARS)){

$$clave=$val;

}

?>

i per al mètode GET:

reset($HTTP_GET_VARS);

while(list($clave,$val)=each($HTTP_POST_VARS)){

$$clave=$val;

}

?>

apa.