Xarxes XP i Menta

Reading time: 1 – 2 minutes

Una pregunta per a gurús de les xarxes…

Quan es vol tenir una xarxa de Windows (XP) i tens un Cable-modem que
té permès tenir fins a 3 conexions des de un hub, ¿Com es
fa per que tant l’ordinador “A” pugui reconeixer-se amb el “B” en el seu mateix
grup de treball dins de una xarxa Windows?

Si ambdúes connexions tenen especificat que la ip la atorga un mateix
servidor DHCP al meu propi ordinador (es a dir que es com si el cable-modem
assignès la ip al meu computador).

Com es fa doncs per que sempre puguin veure’s dins de la mateixa xarxa windows
aquests dos terminals? ja que no sempre es veuen, a vegades si… a vegades
no…

És per la porta d’enllaç?

És pel propi DHCP?

No te res a veure amb el tCP/iP?…

..

.

misteri…

Nota: qui esbrini aquesta pregunta la provaré i com a premi
tindrà una birra ben fresqueta en el bar el proper cop que ens
veiem.