SAP i SQL

Reading time: 1 – 2 minutes

Quin port es el que utilitza SQL per acceptar peticions ASP

Intentaré ser precís. Tinc un ordinador que es servidor WEB,
aquesta web fa una consulta ASP a través d’ODBC que a la vegada fa la
consulta al ordinador del costat que té el servidor SQL SERVER, aquest
té instal·lat un firewall, i per questions de seguretat es tracta
de obrir el port per tal de que el servidor Web pugui fer la consulta ASP
correctament. m’he exlicat be?? resumint: consisteix en saber quin o quins port
utilitza SQL per tal d’obrir-los i que la consulta ASP s’executi correctament.
Ja sé que es una mica liat, però si algu sap alguna cosa
d’aixó i vol aclaracions que m’escrigui al correu. Gràcies pels
que, almenys s’han près la molèstia de llegir el correu.