Calcul real de la mida dels discs durs (HD size)

Reading time: < 1 minute

Doncs segur que molts de vosaltres ús heu preguntat més d’una
vegada com pot ser que ens comprem un HD de xGb y a l’hora de la veritat el
S.O. sempre ens diu un número inferior al que em comprat.

Segur que més d’un ha instal·lat un HD de 80Gb la configurat
li ha instal·lat el sistema i aquest li ha dit que el seu disc dur
és de 76Gb… si si!!! han volat 4Gb com pot ser això????

Doncs només en 6 pàgines podeu tenir tota una ‘peazo’
explicació del perquè d’aquest fenòmen. És una
lectura molt interessant ús la recomano:

Calcul de la mida d’un
HD