Números del Google

Reading time: 1 – 2 minutes

Només com a curiositat us passo alguns dels números sobre els
que diuen que es mou el google, aquests números com es pot llegir a
l’article: Google
and Akamai: Cult of Secrecy vs. Kingdom of Openness
del portal: Technology Review no
són del tot fiables, ja que es creu que google sempre dona informacions
a la baixa sobre les seves dades, però tot i així son
espectaculars:

* 150 milions busquedes/dia
* 1,000 busquedes/sec (pics)
* 10,000+ servers
* Puntes diaries de més de 4 tera-ops/sec
* 3 bilions de pàgines web indexades
* 4 bilions de documents indexats
* 4+ petabytes d’enmagatzematge en discos durs (400Gb/server)

Espectacular,eh!!! doncs es creu que els números encara són
més GRANS!!!