Referències a recursos/llibreries de PHP

Reading time: 1 – 2 minutes

L’altre dia vaig veure que havien sortit els ebuilds de les següents
classes per PHP:

XML-RPC: This collection of
PHP classes provides a framework for writing XML-RPC clients and servers in
PHP.

Acceleradors de pre-process de codi per PHP: The ionCube PHP Accelerator i Alternative PHP
Cache
.

ADOdb Database Abstraction Library
for PHP (and Python)
: ADOdb is a database abstraction library for PHP.
There is also a Python version which is documented here. The PHP version
currently supports MySQL, PostgreSQL, Interbase, Firebird, Informix, Oracle, MS
SQL, Foxpro, Access, ADO, Sybase, FrontBase, DB2, SAP DB, SQLite, Netezza,
LDAP, and generic ODBC, ODBTP. The Sybase, Informix, FrontBase and PostgreSQL,
Netezza, LDAP, ODBTP drivers are community contributions.

Imagick:
Provides a wrapper to the ImageMagick/GraphicsMagick library.
(sincerament no tinc ni puta idea de perquè serveix, algú
ho sap?
)

XML_RSS: parser XML que
permet treballar amb RSS sense complicar-nos la vida, molt útil si heu
de treballar en aquesta definició d’XML.

a i més com ús dic totes en paquets ebuil per
instal·lar al a Gentoo 😉