Sun vol comprar Novell

Reading time: < 1 minute

<%image(1/20040802-linux_icons.gif|219|35|icones de linux)%>

Jo que pensava que seria IBM la que intentaria comprar Novell, abans que
Sun. Si sun compra novell, en una empresa tindrem:
OpenOffice+Ximian+Suse….buffff!!!!! ja només quedarà RedHat com
a empresa de Linux fora del paquet (parlo d’empreses grans i importants,
és clar). (Sun considers
Novell purchase
)