Gentoo tips: Netegem /usr/portage/distfiles

Reading time: 1 – 2 minutes

Als usuaris de Gentoo s’ens acumula farda al /usr/portage/distifles, que és on es baixen els ‘tarballs’ amb el codi font a compilar pel nostre sistema, així doncs ens cal fer neteja de tan en tan i que millo per fer-ho que un script que fa la neteja tot solet:

Este script busca todos los ebuilds que haya en el directorio /var/db/pkg (corresponden a los programas instalados) y, apoyándose en los scripts de Portage, compone una lista con los ficheros que esos ebuilds necesitarían si se tuvieran que volver a reinstalar. Luego, cada fichero dentro de distfiles que no esté en la lista, es un fichero a borrar.

Aquest notícia prové de Gentoo-es i té per títol: Script para limpiar /usr/portage/distfiles. Si voleu més informació sobre el tema al forum hi ha un fil que s’anomena: Clean out your world file.