IOzone – estadístiques d’accés a disc

Reading time: < 1 minute

El IOzone és una utlitat d’estadístiques dels accessos a disc. Les operacions que monitoritza són les següents:

Read, write, re-read, re-write, read backwards, read strided, fread, fwrite, random read, pread ,mmap, aio_read, aio_write

Podem fer cosetes tan mones com aquestes:

iozone.gif