oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

dd_rescue: el dd de sempre amb funcions de recuperació d’informació

Reading time: 2 – 2 minutes

[ X.Caballé ] Una imatge anomenada dd_rescue és una eina per a copiar dades des d’un fitxer o un dispositiu de blocs (com pot ser un disc dur o un CD, per exemple) a un altre, amb la particularitat que tracta de recuperar les dades en cas de detectar un error de lectura. A diferència del dd original, no talla el fitxer de sortida, excepte si li indiquem que ho faci.

D’aquesta forma, cada vegada que l’executem contra un mateix fitxer de sortida tracta d’omplir els forats. L’algortime de dd_rescue llegeix la part que no està feta malbé. A continuació llegeix les parts danyades, dividint-les en unes de menor mida i tractar de recuperar la informació. Repeteix aquesta operació fins arribar a la mida del bloc de hardware, arribar al límit d’intents indicats o l’usuari interrompi l’operació.

Algoritme de funcionament

  • Read the non-damaged part of the disk, skipping the damaged areas.
  • o bé

  • Read a list of bad blocks (damaged areas) from a file.
  • Try to read the damaged areas, splitting them into smaller pieces and reading the non-damaged pieces, until the hardware block size is reached, or until interrupted by the user.
  • Try to read the damaged hardware blocks until the specified number of retries is reached, or until interrupted by the user.
  • Optionally write a list of bad blocks to a file.

Comments are closed.

Últimas entradas

Add a New Dropdown Menu in OpenWRT LUCI

Reading time: 3 – 5 minutes OpenWRT, the popular open-source Linux operating system designed for embedded devices, offers the LUCI interface for easy configuration and management. LUCI is essentially the web interface for OpenWRT, and while it’s already feature-rich, sometimes

Leer más »
Archivo