Formatejar partició FAT32 des de Linux

Reading time: < 1 minute

El titol ja ho diu tot, a vegades calen fer coses poc habituals i si es pot evitar re-iniciar sempre és una avantatge, perquè no hagueu de fer això per un ‘format’ de tota la vida:

mkdosfs -F 32 <dispositiu>

per exemple:

# mkdosfs -v -F 32 /dev/sda1
mkdosfs 2.10 (22 Sep 2003)
/dev/sda1 has 16 heads and 63 sectors per track,
logical sector size is 512,
using 0xf8 media descriptor, with 33683264 sectors;
file system has 2 32-bit FATs and 32 sectors per cluster.
FAT size is 8220 sectors, and provides 1052087 clusters.
Volume ID is 41eea339, no volume label.