htaccess wrapper amb PHP

Reading time: 2 – 2 minutes

Com a complement a l’article anterior, afegeixo aquest document que vaig trobar-me fa temps. Es tracta d’implementar un wrapper usant les propietats del fitxer .htaccess i usant com a motor de procés el PHP. Abans que res i a tall de definició ràpida pel que no ho sapigue un wrapper és com un programa que actua intervenint algún procés normalment per modificar el seu funcionament habitual.

Doncs bé amb aquest document HTACCESS Wrappers With PHP ( local ) podeu aprendre com usar el PHP com a wrapper pels fitxers que es serveixen en apache. Així doncs en aquest document podem trobar, a tall d’exemple, com fer el següent:

  • Afegir capçaleres i peus de pàgina als fitxers .htm i .html sense haver de tocar codi dels fitxer font
  • Com comprimir els fitxers .htm, .html i .txt amb gzip just abans de ser enviats per la xarxa, molt útil si el client o el servidor disposen de poc ampla de banda i tenim documents de text una mica grans, podem estalviar més del 50% d’ampla de banda que estem usant
  • Finalment ens explica com afegir una marca d’aigua (watermark) a les imatges del nostre site. Així no hem de perdre hores i hores modificant les imatges una per una

Pel que fa al últim punt si no disposeu de gaire CPU o bé, el servidor va molt ocupat, el que us recomano que feu encomptes d’aplicar el que aquí s’explica és usar el que vaig explicar a: Mini-guia de como usar l’imagemagick.

Entre aquest item i l’anterior, imagino que ja us heu adonat de la gran potència que té el fitxer .htaccess, a més cal que recordeu que totes les configuracions que es comenten les podeu aplicar directament als fitxers de configuració general d’apache.