Codis de resposta d’un servidor web

Reading time: 1 – 2 minutes

Segur que el codi que més us sona és el 404 quan no s’ha trobat una pàgina, però els servidors web retornan un codi de resposta per cada acció que fem amb ells, a continuació us explico els més habituals:

  • 200 – funcionament correcte
  • 206 – només es retorna el contingut paracial de la pàgina solicitada, això passa quan les pàgines són molt pesades i previament ja les teniem en cache
  • 301 – és la forma correcta d’indicar a un buscador que hem canviat de direcció de forma permanent
  • 304 – no s’ha modificat res, la informació que el client té al caché és la més actual
  • 400 – error en la transacció de la petició
  • 401 – intent d’accés no autoritzat
  • 404 – “not found”, no es pot mostrar la pàgina perquè no existeix o no es troba en aquest moment

Més informació del tema ( local ).