pgpool – gestió de pooling per postgresql

Reading time: 1 – 2 minutes

El nostre aplicatiu d’accés als ERPs per telèfons mòbils treballa amb una BBDD intermitja implementada en PostgreSQL i si contnua creixent d’aquesta manera aviat ens farà falta una eina com aquesta. Bàsicament és un servidor de pooling per les transaccions que arriben de l’exterior contra la interficie ODBC que publica el servidor PostgreSQL. Així doncs, aquí tenim la solució: pgpool.

pgpool is a connection pool server for PostgreSQL. pgpool runs between PostgreSQL’s clients(front ends) and servers(back ends). A PostgreSQL client can connect to pgpool as if it were a standard PostgreSQL server.

pgpool caches the connection to PostgreSQL server to reduce the overhead to establish the connection to it.

Also, pgpool could use two PostgreSQL servers for fail over. If the first server goes down, pgpool will automatically switch to the secondary server.

Moreover, pgpool supports scheduled switch over.

Com podeu veure una eina senzilla i molt potent al mateix temps.