bash tip: buscant fitxers més nous que…

Reading time: < 1 minute

Petit apunt de sintaxis del find. Com buscar els fitxers creats a partir d’una data.

Primer creem un fitxer amb la data de referència a partir de la que volem fer la busqueda:

touch -t 05231500 fitxer_dataref

Ara busquem els fitxers més nous que el fitxer fitxer_dataref:

find . -newer fitxer_dataref -type f -print

Aquesta tonteria va molt bé envendir-la en petits scripts per borar els fitxers esmentats, per exemple:

for F in `find . -newer fitxer_dataref -print`; do rm $F; done