oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

SSH tricks: control usuaris i col·lisions en la fingerprint

Reading time: 2 – 3 minutes

Un parell de tricks per l’SSH un pel servidor (sshd) i l’altre pel client (ssh).

Si volem deixar accedir només a alguns usuaris al nostre sistema via SSH s’ha de posar al fitxer /etc/ssh/sshd_config la comanda AllowUsers. Aquest eginy l’he extret de Restrict SSH per user.

Un exemple:

AllowUsers root oysteivi otheradmin

L’altre enginy és molt útil quan programem scripts que usen per exemple: scp, rsync o d’altre similars. A vegades per molt que usem un sistema d’autenticació per clau pública amb ssh això no és suficient perquè hi pot haver un conflicte den la fingerprint que tenim guardada (o no) del servidor on anem a connectar. Llavors se’ns pregunta si volem guardar aquesta fingerprint sinó la tenim guardada o si assumim que hi ha conflicte entre la fingerprint guardada i la que ens esta enviant el sevidor. Per més detalls sobre el problema podeu consultar aquest article de securityfocus SSH Host Key Protection. A més segur que aquest exemple ajudarà a refrescar la memòria sobre el que em refereixo.

 $ ssh ssh-server.example.com
  The authenticity of host 'ssh-server.example.com (12.18.429.21)' can't be established.
  RSA key fingerprint is 98:2e:d7:e0:de:9f:ac:67:28:c2:42:2d:37:16:58:4d.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Per tal de controlar el comportament d’aquest event ho podem fer amb el paràmetre StrictHostKeyChecking=[yes|no|ask], això ho podem posar a /etc/ssh/ssh_config o bé a la línia de comandes a través del flag -o.

Exemple forçant la comprovació:

  $ ssh -o 'StrictHostKeyChecking=yes' ssh-server.example.com
  No RSA host key is known for localhost and you have requested strict checking.
  Host key verification failed.

Exemple preguntant la comprovació:

  $ ssh -o stricthostkeychecking=ask ssh-server.example.com
  The authenticity of host 'ssh-server.example.com (12.18.429.21)' can't be established.
  RSA key fingerprint is 98:2e:d7:e0:de:9f:ac:67:28:c2:42:2d:37:16:58:4d.
  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Comments are closed.

Últimas entradas

Add a New Dropdown Menu in OpenWRT LUCI

Reading time: 3 – 5 minutes OpenWRT, the popular open-source Linux operating system designed for embedded devices, offers the LUCI interface for easy configuration and management. LUCI is essentially the web interface for OpenWRT, and while it’s already feature-rich, sometimes

Leer más »
Archivo