oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: browser

Server send push notifications to client browser without polling

Reading time: 5 – 8 minutes

Nowadays last version of browsers support websockets and it’s a good a idea to use them to connect to server a permanent channel and receive push notifications from server. In this case I’m going to use Mosquitto (MQTT) server behind lighttpd with mod_websocket as notifications server. Mosquitto is a lightweight MQTT server programmed in C and very easy to set up. The best advantage to use MQTT is the possibility to create publish/subscriber queues and it’s very useful when you want to have more than one notification channel. As is usual in pub/sub services we can subscribe the client to a well-defined topic or we can use a pattern to subscribe to more than one topic. If you’re not familiarized with MQTT now it’s the best moment to read a little bit about because that interesting protocol. It’s not the purpose of this post to explain MQTT basics.

A few weeks ago I set up the next architecture just for testing that idea:

mqtt_schema

weboscket gateway to mosquitto mqtt server with javascrit mqtt client

The browser

Now it’s time to explain this proof of concept. HTML page will contain a simple Javascript code which calls mqttws31.js library from Paho. This Javascript code will connect to the server using secure websockets. It doesn’t have any other security measure for a while may be in next posts I’ll explain some interesting ideas to authenticate the websocket. At the end of the post you can download all source code and configuration files. But now it’s time to understand the most important parts of the client code.

client = new Messaging.Client("ns.example.tld", 443, "unique_client_id");
client.onConnectionLost = onConnectionLost;
client.onMessageArrived = onMessageArrived;
client.connect({onSuccess:onConnect, onFailure:onFailure, useSSL:true});

Last part is very simple, the client connects to the server and links some callbacks to defined functions. Pay attention to ‘useSSL’ connect option is used to force SSL connection with the server.

There are two specially interesting functions linked to callbacks, the first one is:

function onConnect() {
 client.subscribe("/news/+/sport", {qos:1,onSuccess:onSubscribe,onFailure:onSubscribeFailure});
}

As you can imagine this callback will be called when the connections is established, when it happens the client subscribes to all channels called ‘/news/+/sports’, for example, ‘/news/europe/sports/’ or ‘/news/usa/sports/’, etc. We can also use, something like ‘/news/#’ and it will say we want to subscribe to all channels which starts with ‘/news/’. If only want to subscribe to one channel put the full name of the channel on that parameter. Next parameter are dictionary with quality of service which is going to use and links two more callbacks.

The second interesting function to understand is:

function onMessageArrived(message) {
 console.log("onMessageArrived:"+message.payloadString);
};

It’s called when new message is received from the server and in this example, the message is printed in console with log method.

The server

I used an Ubuntu 12.04 server with next extra repositories:

# lighttpd + mod_webserver
deb http://ppa.launchpad.net/roger.light/ppa/ubuntu precise main
deb-src http://ppa.launchpad.net/roger.light/ppa/ubuntu precise main

# mosquitto
deb http://ppa.launchpad.net/mosquitto-dev/mosquitto-ppa/ubuntu precise main
deb-src http://ppa.launchpad.net/mosquitto-dev/mosquitto-ppa/ubuntu precise main

With these new repositories you can install required packages:

apt-get install lighttpd lighttpd-mod-websocket mosquitto mosquitto-clients

After installation it’s very easy to run mosquitto in test mode, use a console for that and write the command: mosquitto, we have to see something like this:

# mosquitto
1379873664: mosquitto version 1.2.1 (build date 2013-09-19 22:18:02+0000) starting
1379873664: Using default config.
1379873664: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1379873664: Opening ipv6 listen socket on port 1883.

The configuration file for lighttpd in testing is:

server.modules = (
    "mod_websocket",
)

websocket.server = (
    "/mqtt" => ( 
        "host" => "127.0.0.1",
        "port" => "1883",
        "type" => "bin",
        "subproto" => "mqttv3.1"
    ),
)

server.document-root    = "/var/www"
server.upload-dirs     = ( "/var/cache/lighttpd/uploads" )
server.errorlog       = "/var/log/lighttpd/error.log"
server.pid-file       = "/var/run/lighttpd.pid"
server.username       = "www-data"
server.groupname      = "www-data"
server.port         = 80

$SERVER["socket"] == ":443" {
  ssl.engine = "enable" 
  ssl.pemfile = "/etc/lighttpd/certs/sample-certificate.pem" 
  server.name = "ns.example.tld"
}

Remember to change ‘ssl.pemfile’ for your real certificate file and ‘server.name’ for your real server name. Then restart the lighttpd and validate SSL configuration using something like:

openssl s_client -host ns.example.tld -port 443

You have to see SSL negotiation and then you can try to send HTTP commands, for example: “GET / HTTP/1.0” or something like this. Now the server is ready.

The Test

Now you have to load the HTML test page in your browser and validate how the connections is getting the server and then how the mosquitto console says how it receives the connection. Of course, you can modify the Javascript code to print more log information and follow how the client is connected to MQTT server and how it is subscribed to the topic pattern.

If you want to publish something in MQTT server we could use the CLI, with a command mosquitto_pub:

mosquitto_pub -h ns.example.tld -t '/news/europe/sport' -m 'this is the message about european sports'

Take a look in your browser Javascript consle you have to see how the client prints the message on it. If it fails, review the steps and debug each one to solve the problem. If you need help leave me a message. Of course, you can use many different ways to publish messages, for example, you could use python code to publish messages in MQTT server. In the same way you could subscribe not only browsers to topics, for example, you could subscribe a python code:

import mosquitto

def on_connect(mosq, obj, rc):
  print("rc: "+str(rc))

def on_message(mosq, obj, msg):
  print(msg.topic+" "+str(msg.qos)+" "+str(msg.payload))

def on_publish(mosq, obj, mid):
  print("mid: "+str(mid))

def on_subscribe(mosq, obj, mid, granted_qos):
  print("Subscribed: "+str(mid)+" "+str(granted_qos))

def on_log(mosq, obj, level, string):
  print(string)

mqttc = mosquitto.Mosquitto("the_client_id")
mqttc.on_message = on_message
mqttc.on_connect = on_connect
mqttc.on_publish = on_publish
mqttc.on_subscribe = on_subscribe

mqttc.connect("ns.example.tld", 1883, 60)
mqttc.subscribe("/news/+/sport", 0)

rc = 0
while rc == 0:
  rc = mqttc.loop()

Pay attention to server port, it isn’t the ‘https’ port (443/tcp) because now the code is using a real MQTT client. The websocket gateway isn’t needed.

The files

 • mqtt.tar.gz – inside this tar.gz you can find all referenced files

APT protocol o AptURL – instal·lant soft des del browser

Reading time: < 1 minute

AptURL o APT protocol plateja una idea molt interessant. Per exemple, quan estem mirant una pàgina web i aquesta ens parla d’un aplicatiu per Debian/Ubuntu la idea seria clicar a un enllaç del tipus: apt:exampleapp i això llençaria el gestor d’aplicacions (package manager) del sistema APT que instal·laria aquesta applicació en el nostre sistema.
Per tal de fer això possible hi ha una serie d’extencions per diversos navegadors: firefox, crhome, konqueror, opera, etc. si voleu més informació podeu consultar el wiki d’ubuntu on parla de AptURL.

Extensions de Firefox que uso

Reading time: 3 – 5 minutes

firefox.png

Per win ja fa temps que uso Firefox i totes les versions que han anat sortint fins a la versió 1, que tan soroll va fer fa uns dies. Però al linux fins avui usava el Mozilla, així que finalment m’he decidit a instal·lar la versió 1.0 de Firefox i disfrutar de les seves millores sobretot a nivell de velocitat. També he notat que usa una serie de fonts que no són iguals que les que em sortien en Mozilla, molt més boniques, és clar. Bé doncs com no li he posat algunes extensions que em són molt útils:

 • Linky permet administrar enllaços existens dis d’una pàgina, encara que no estiguin marcats com a tal en el codi HTML. La utilitat més interessant que li trobo és permetre verificar que tots els enllaços inclosos en un post publicat al weblog són vàlids. Per això només cal seleccionar l’entrada, primer el botó dret del ratolí­ i seleccionar l’opció Linky -> Open Selected Links in Tabs. D’aquesta forma tots els enllaços que tenim dins el text seleccionat es previsualitzen i, si volem, s’obren en pestanyes separades la qual cosa ens permet verificar que realment funcionen d’una forma encara més comode.
 • BUGMENOT ens dona un usuari i un pass en milers de pàgines que ho requereixen, sobre tot les més famoses. Tot i que jo dec ser gafe perquè al NYT no m’ha funcionat mai.
 • MozEx podem editar una ‘textarea’ amb l’editor que volguem. Aquesta extensió la vaig coneixer a partir del forum del Blog:CMS, concretament en aquest article, on es parla del mozex de mozilla.
 • Web Developer es tracta d’una barra de botons, que no tinc sempre carregada, però que és molt útil quan alguna de les webs personals que mantinc dona algún que altre problema de codi, és realment útils si toqueu webs a nivell de codi, o su uns ‘fisgons’.
 • AdBlock simplement una extensió que intenta bloquejar-nos tots els anuncis que porten les webs d’avui en dia, un ‘incordio’ realment. No va malament del tot.
 • Bloglines Toolkit permet sindicar-se als RSS a través de bloglines mentre estas navegant.
 • SiteBar aquesta extensió em permet usar el SiteBar a la sidebar del Firefox. Si no coneixeu el SiteBar, jo el trobo molt més útil que el del.icio.us. Fa temps vaig escriure sobre el SiteBar: SiteBar: Servidor de Bookmarks/Favoritos

Si busqueu alguna extensió més ‘rara’ que jo no uso, podeu passar-vos per la part d’extensions de la web de mozilla, concretament al producte firefox. Per altra banda també he trobat una pàgina amb una recopilació de les extensions que esta molt bé: Extensions Room de mozdev.org. Si algú vol desenvolupar extensions per Firefox he trobat una guia ràpida.

Una cosa que no sé fer amb el firefox i que m’agradaria saber fer, per si algú ho sap, és aconseguir que es guardin les pàgines de tots els tabs quan tanqui el navegador de forma que quan el torni a obrir es tornin a carregar automàticament.