oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: email

Send email notifications from supervisord

Reading time: 1 – 2 minutes

There is a package called superlance which listens supervisord events. If you install it with:

pip install superlance

Then it’s very easy to setup supervisord to send emails when a daemon changes the state because of a crash or something else.

Lines to add to supervisord configuration file:

[eventlistener:crashmail]
command=/usr/local/bin/crashmail -a -m email1@example.com
events=PROCESS_STATE

if you want to send notifications only for some applications:

[eventlistener:crashmail]
command=/usr/local/bin/crashmail -p program1 -p group1:program2 -m email1@example.com
events=PROCESS_STATE

Of course, superlance can listen many different event signals from supervisor and can take different actions like call to HTTP URL or send SMS. I want to recommend you to take look to the package documentation it could be useful to understand all the superlance power.

Relay mail from your server without MTA

Reading time: < 1 minute Sometime you need to send notifications or simply you need to use sendmail command from your server, but you don't want to use a local mail server. Maybe use simple SMTP (ssmtp) could be a good idea to solve this kind of situations. I use to configure SSMTP with a GMail account to send notifications from server different daemons, for example, crontab, supervisord, etc. This is a cookbook configuration for SSMTP and GMail: /etc/ssmtp/ssmtp.conf
root=user@gmail.com
mailhub=smtp.gmail.com:587
rewriteDomain=
hostname=user@gmail.com
UseSTARTTLS=YES
AuthUser=user@gmail.com
AuthPass=password
FromLineOverride=YES

/etc/ssmtp/revaliases

root:username@gmail.com:smtp.gmail.com:587
localusername:username@gmail.com:smtp.gmail.com:587

Installation in ubuntu server is as easy as: apt-get install ssmtp

podcast 1×12: mail-gateway (GatV2)

Reading time: 2 – 4 minutes

GatV2 es un servidor de correo para hacer smart-relay o para que se entienda mejor el concepto para usar como frontend del servidor de correo de la empresa o del ISP (backend). GatV2 nos filtra todo el correo UCE y nos ofrece una herramienta de gestión del SPAM.

El siguiente esquema ofrece una idea de donde estaría el GatV2:

GatV2 network schema

A través del podcast podreis seguir cual es el proceso que sigue un correo para pasar através del GatV2. Obviamente no es sencillo entender a la primera todo lo que hace pero a través de este gráfico (pinchar encima para zoom), de la explicación y de la documentación de la web del proyecto espero que podais comprender mejor el proceso.

inside GatV2 process

Para ver las capturas de pantalla a las que se habla durante el podcast pasarós por la documentación del proyeco GatV2.

Finalmente el podcast:

[display_podcast]

El podcast dur alrededor de 1h, así pues Jorge me ha ayudado a hacer una tabla de contenidos del mismo así pues, podeis ir directamente al minuto que os interesa del podcast gracias a la siguiente información:

  • Presentación: 0-1m44s
  • Historia: 1m44s – 3m
  • En que consiste: 3m – 8m15s
  • Los componentes: 8m15s – 24m20s
  • Como funciona: 24m20s – 42m49s
  • WebUI del DSPAM: 42m49 – 55m55s
  • Despedida y cierre: 55m55s – 56m56s

En los próximos dias publicaremos (Jorge y yo) el podcast dividido en pequeños MP3 en l página del proyecto GatV2 para mayor comodidad de los interesados en el proyecto.

Generador registre SPF pel DNS

Reading time: < 1 minute Per casualitat he trobat una eina que pot ser molt útil si heu de crear el registre TXT del DNS, amb les dades SPF necessaries pel vostre domini. Curiosament és una web de Microsoft, com que aquesta colla tot ho fan igual s'ha de dir que ho han fet en forma d'assistent.

A més de la mateixa web he extret aquest gràfic que és força explicatiu del que és i com funciona el SPF:

SPF schema

winmail.dat – aprofundint una mica en el tema

Reading time: 2 – 2 minutes

Quan enviem un email amb el MS Exchange com a proveedor de correu d’internet si aquest email conté un missatge amb format de texte enriquit (rich-text message) llavors el missatge estarà enmarcat entre una capçalera de descripció MIME per tal de poder informar al MUA destí quin format té la informació que conté el cos del missatge. Però si no li diem res al client de correu de MS aquest enviarà l’email dintre d’un fitxer adjunt anomenat winmail.dat. Aquest fitxer es codificarà en format uuencoded. (informació fonamentada en XCLN: Sending Messages In Rich-Text Format)

Obviament el que ens interessa als no-usuaris d’aquests serveis de MS és que això s’envii d’una forma molt més estàndard. Per tal de poder informar als usuaris de MS de com han de configurar el seu MUA es pot consultar l’article How to Prevent the Winmail.dat File from Being Sent to Internet Users.

Article 138053 de suport MS:

This article describes how either an Exchange Server administrator or end users can prevent the Winmail.dat attachment from being sent to Internet users when using the Microsoft Exchange Internet Mail Connector (IMC).

En poques paraules el que ve a dir l’article és que s’ha de buscar on posa Always Send To This Recipient In Microsoft Exchange Rich-Text Format en el menú de configuració del MS Exchange (en cas de que siguem admins), o del Outlook (en cas de ser users) i desmarcar la checkbox.

winmail.dat en linux

Reading time: 1 – 2 minutes

Més d’un cop he rebut un adjunt als correus que provenen d’usuaris d’Outlook, aquest adjunt del que ús parlo és el winmail.dat. Sovint els he fet re-enviar l’adjunt perquè això és un format que no podia obrir des del meu client de correu (MUA). Avui m’ha tornat ha passat però tenia molt d’interés en saber què hi havia dins d’aquell fitxer (winmail.dat) així que he trobat una eina per linux, el tnef, que em permet desempaquetar aquest format MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) propietat de Microsoft, concretament el format és el ms-tnef (Transport Neutral Encapsulation Format). Perquè ens fem una idea i fent un símil amb el món linux/unix vindria a ser un tar amb algunes funcions més sobretot orientades a incorporar informació RTF (Rich Text Format).