Dec 14

Deploying gotop with Ansible

Reading time: 1 – 2 minutes

Gotop is a terminal based graphical activity monitor inspired by gtop and vtop; it’s available at:

https://github.com/xxxserxxx/gotop/

I published a role in Ansible Galaxy for deploying gotop in Linux servers. The role page in Ansible Galaxy is at:

https://galaxy.ansible.com/oriolrius/install_gotop

Role installation command and deployment command:

ansible-galaxy install oriolrius.install_gotop

# change SERVER_IP, for the IP address where you want to deploy gotop
ansible -i SERVER_IP, -u root -m include_role -a name=oriolrius.install_gotop all

May 26

Alive: shell script for alive monitoring using PING

Reading time: < 1 minute

Simple shell script based on bash which monitor a host with command line ping. Just bash and ping are the unique dependencies. Only state change are going to be printed:

#!/bin/bash

IP="THE_IP_TO_MONITOR"
STATE="offline"

show_state()
{
 echo "$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S') - " + $STATE;
}

while true;
do
 ping -c 4 $IP > /dev/null 2>&1
 if [ "$?" = "0" ]; then
  if [ "$STATE" = "offline" ];
  then
   STATE="online"
   show_state
  fi
 else
  if [ "$STATE" = "online" ];
  then
   STATE="offline"
   show_state
  fi
 fi
 sleep 10
done

Oct 07

Nagios external commands

Reading time: 1 – 2 minutes

Tan de temps usant nagios i mai havia tingut la necessita de recorrer als Nagios External Commands. Escencialment es tracta d’una named-pipe que usa Nagios per rebre comandes via shell.

 • Sintaxis per injectar les comandes. Per suportar aquesta funcionalitat previament cal haver-la habilitat al fitxer de configuració de nagios, això també ho trobareu a l’anterior enllaç.
 • Comandes suportades, la llista és força gran i hi podem trobar coses com ara forçar un check per host o fins hi tot deshabilitar els checks sobre un servei o un host.

A continuació adjunto la comanda que podeu llençar desdel prompt per llençar una ordre al nagios al cap de deu segons. En aquest cas forcem que es verifiquin tots els serveis d’un host.

# des del directori on hi ha la 'named-pipe' sovint anomenada 'nagios.cmd'
now=$(date +%s); next=$(expr $now + 10); echo "[$now] SCHEDULE_FORCED_HOST_SVC_CHECKS;nom_host;$next" > nagios.cmd

Per veure el resultat de la comanda i si aquesta ha estat rebuda pel nagios només cal que mirem el fitxer nagios.log. La sortida del log serà algo així:

data host_server nagios: EXTERNAL COMMAND: SCHEDULE_FORCED_HOST_SVC_CHECKS;nom_host;unix_ts

Sep 09

Ubuntu Hardy (8.04) i monit 4.10.1

Reading time: 1 – 2 minutes

El paquet .deb de la versió 4.10.1 del monit no esta disponible per Ubuntu Hardy (v.8.04) el paquet més nou disponible és el 4.8 el problema més greu que suposa això és que no podem usar com servidor de notificacions servidors SMTP sense SSL, per exemple, no es pot usar smtp.gmail.com (gmail.com).

Si voleu instal·lar el paquet 8.10.1 el que s’ha de fer és:

cd /var/tmp
wget http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/m/monit/monit_4.10.1-3_i386.deb
sudo dpkg -i monit_4.10.1-3_i386.deb
monit -V

i veurem l’esperat:

This is monit version 4.10.1
Copyright (C) 2000-2007 by the monit project group. All Rights Reserved.

En cas de voler enviar els correus a gmail la configuració seria algo així:

set mailserver smtp.gmail.com port 587
  username [user]@gmail.com password [pass]
  using TLSV1
  with TIMEOUT 20 seconds

Dec 09

eXternalTest – control de serveis i sites online des d’internet

Reading time: 1 – 2 minutes

externaltest.gifTot posant-me al dia dels tropocientosmil feeds que tenia atrassats d’aquests dies de massa feina m’he trobat, no em feu dir on, un site molt útil. Ens permet supervisar des de tot el món quina és la visibilitat dels nostres sites i/o serveis. Ens fa informes tan en format de text, com gràfics. Realment si teniu aquesta necessitat ús el recomano moltíssim ja que sobretot de cara a informar a clients de forma certificiada quina és la vostre disponibilitat, latència, etc. crec que és molt útil. A més també pot generar alarmes per falles de servei.

De moment no fa prou dies que tinc funcionant el servei com per posar-vos alguna gràfica xula, però ús animo a que monitoritzeu les vostres xarxes públiques a internet amb eXternalTest gratuïta, almenys de moment.