oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: netwoking

podcast 1×08: CAS, Central Authentication Server

Reading time: 3 – 4 minutes

L’objectiu d’aquest podcast és donar una visió conceptual del funcionament de CAS 2.0, un servidor d’autenticacions SSO (Single Sign On). Bàsicament esta orientat a usuaris d’aplicacions amb interficie Web. A movilpoint l’estem usant tal com vaig comentar al podcast 1×07.

La diferència entre 1.0 i 2.0 és que la versió 1.0 només podia autenticar usuaris contra aplicacions web i aquests serveis no podien autenticar-se a la seva vegada contra altres serveis (serveis backend).

Amb l’esquema que hi ha a continuació i la previa lectura de les entitats d’un sistema CAS podreu seguir el podcast:


CAS - Central Authentication Server (schema)

A continuació descric les entitats que intervenen en un sistema CAS.

 • Service Ticket (ST): és una cadena de text que usa el client com a credencial per obtenir accés a un servei. Aquest tiquet s’obté del servidor CAS. La forma d’obtenir-lo és a través d’una cookie que es guarda al navegador.
 • Ticket Granting Cookie (TGC): cookie que s’envia al CAS quan un browser ja ha estat autenticat previament per aquest CAS, llavors aquest reconeix la cookie i li dona al browser un Service Ticket (ST) sense haver de passar el procés d’autenticació manual. Caduca en unes 8h aproximadament.
 • NetID: identifica a un ususari, el que coneixem habitualment com username.
 • ServiceID: identificador d’un servei, normalment en format URL.
 • Proxy Ticket (PT): és una altre cadena de text que usa un servei com a credencial per obtenir accés a un servei de backend. O sigui, que el primer servei per tal de desenvolupar la seva activitat li fa falta accedir a un altre servei (servei de backend), per tal d’obtenir accés a aquest darrer servei el primer usarà un proxy ticket. Aquest tiquets s’obtenen al CAS quan el servei que vol l’accés presenta un PGT (Proxy-Granting Ticket) i un identificador de servei que es refereix al servei de backend.
 • Proxy-Granting Ticket (PGT o PGTID): es tracta d’una altre cadena de text que com hem vist al punt anterior l’usa el servei per aconseguir un Proxy Ticket (PT) que li doni accés a un backend service l’accés a aquest servei serà amb les mateixes credencials que l’usuari original, o sigui, el que s’ha autenticat al primer servei.
 • Proxy-Granting Ticket IOU (PGTIOU): com no podia ser d’altre manera és una cadena de text que es passa com a resposta del serviceValidate i del proxyValidate usada per correlacionar un Service Ticket o una validació de Proxy Ticket amb un Proxy-Granting Ticket (PGT) particular.

Ara només queda escoltar el podcast:

[display_podcast]

Els enllaços relacionats amb el podcast:

NOTA: donar les gràcies al Marc Torres per la seva feina, gràcies nano.

Generador registre SPF pel DNS

Reading time: < 1 minute Per casualitat he trobat una eina que pot ser molt útil si heu de crear el registre TXT del DNS, amb les dades SPF necessaries pel vostre domini. Curiosament és una web de Microsoft, com que aquesta colla tot ho fan igual s'ha de dir que ho han fet en forma d'assistent.

A més de la mateixa web he extret aquest gràfic que és força explicatiu del que és i com funciona el SPF:

SPF schema

Gtalk-to-VoIP

Reading time: 2 – 2 minutes

gtalk-to-voip.png

GTalk2VoIP és un servei que permet connectar la nostre compte de Gtalk o de MSN a les xarxes PSTN, per fer i rebre trucades de VoIP, a telèfons fixes i mòbils convencionals.

Serveis disponibles:

 • Outgoing calls from Google Talk or Windows Live Messenger to any telephone number (PSTN) around the world in a very cheap manner.
 • Incoming calls from PSTN to Google Talk or Windows Live Messenger users (phone number lease service).
 • Free voice mail service for Google Talk or Windows Live Messenger users.
 • Free voice conference chat service for Google Talk or Windows Live Messenger users.
 • Ranking (by voting and real-time ASR monitoring) of VoIP service providers used for your calls routing.
 • Free off-line messaging for Google Talk users.
 • Call from the Web service allows you to receive phone calls from your potencial customers right from your web site.
 • Free outgoing calls to SIP phones.
 • Free incoming calls from SIP phones.
 • Free access to Google Talk and Windows Live Messenger from PSTN via SIPBroker (large number of PSTN gateway phone numbers).

El millor és que no hem d’instal·lar cap programa nou ni res de res, realment interessant sobretot per usar-ho des del nokia 770, tot i que encara no ho he fet però ja me’n moro de ganes de provar-ho.