oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: password

python: Generar passwords d’usuaris per l’Abyss Webserver

Reading time: < 1 minute

L’Abyss Webserver guarda en un fitxer de configuració en format XML els usuaris i passwords. Doncs bé el format en que estan enmagatzemats els passwords en el fitxer XML és:

usercode = nom_usuari + ":" + plaintext_password
encoded_password = md5(base64(usercode))

Doncs bé aquí ve el petit trick de com fer això amb python:

#!/usr/bin/env python
import md5
import base64
import re

def genera_pass_abyss(usercode): b64usercode = base64.encodestring(usercode) b64usercode = re.sub('\n','',b64usercode) hash = md5.new(b64usercode) return hash.hexdigest()
user = 'usuari1' passw = 'password1' usercode = user + ":" + passw print usercode print genera_pass_abyss(usercode)

trick: Protegint Grub amb un password

Reading time: < 1 minute

No heu tingut mai la necessitat de protegir una de les opcions de botat del grub amb un password, doncs aquí teniu un exemple de com fer-ho:

grub> md5crypt
Password: *********
Encrypted: $1$sEOFN1$dalP1fzlFCHD4saxlnNzM/
grub>

Com queda el menu.lst:

# Start GRUB global section
#timeout 30
color light-gray/blue black/light-gray
# End GRUB global section

# Other bootable partition config begins title Forbidden (on /dev/hda1) rootnoverify (hd0,0) makeactive chainloader +1 # Other bootable partition config ends
# Linux bootable partition config begins title Ubuntu Breezy (on /dev/hda2) root (hd0,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-9-386 root=/dev/hda2 ro vga=790 initrd /boot/initrd.img-2.6.12-9-386 password --md5 $1$sEOFN1$dalP1fzlFCHD4saxlnNzM/ # Linux bootable partition config ends

mini-cookbook: ssh passwordless

Reading time: < 1 minute

Sense ajudes, descripcions ni notes… només per refrescar el tema amb 1s:

  • client ssh:
    • ssh-keygen -t dsa
    • id_dsa.pub el copiem al servidor
  • servidor ssh:
    • afegim contingut id_dsa.pub al ~/.ssh/authorized_keys
    • borrem id_dsa.pub

Convertidor de cadenes en diversos formats: MD5, crypt, crc32, etc.

Reading time: < 1 minute

Algunes vegades hi ha aplicatius que ens demanen en els fitxers de configuració que entrem les dades en certs formats que no ens són massa familiars. Sobre tot passwords. Avui m’ha passat això configurant el fitxer d’usuaris del dokuWiki. Finalment ho he resolt gràcies a aquesta web: Convertidor de formats de text. Ens converteix un text en aquests formats: MD5, CRYPT, CRC32, sha1, str_rot13, urlencode, urldecode, rawurlencode, rawurldecode, htmlentities, html_entity_decode, base64_decode, base64_encode, chr, ord quoted_printable_decode.