Convertidor de cadenes en diversos formats: MD5, crypt, crc32, etc.

Reading time: < 1 minute

Algunes vegades hi ha aplicatius que ens demanen en els fitxers de configuració que entrem les dades en certs formats que no ens són massa familiars. Sobre tot passwords. Avui m’ha passat això configurant el fitxer d’usuaris del dokuWiki. Finalment ho he resolt gràcies a aquesta web: Convertidor de formats de text. Ens converteix un text en aquests formats: MD5, CRYPT, CRC32, sha1, str_rot13, urlencode, urldecode, rawurlencode, rawurldecode, htmlentities, html_entity_decode, base64_decode, base64_encode, chr, ord quoted_printable_decode.