oriolrius.cat

Des del 2000 compartiendo sobre…

Tag: pendrive

usbcard: pendrive en forma de targeta de crèdit

Reading time: 1 – 2 minutes

A finals de la setmana passada vaig dinar amb el Benja que em va regalar una targeta flash com les que veieu a la foto. En tenia dues una de 2Gb i una de 4Gb, després de preguntar-li d’on les havia tret em va regalar de 2Gb, així que ja tinc una targeta la mar de xula per posar a la cartera i poder-la treure en aquelles situacions on sempre resulta que no portes el pendrive. Si en voleu una les ha tret de Freecom.

usbcard1.png

Com es veu en la foto la mida és identica a la d’una targeta de crèdit, potser un pèl més gruixuda però molt i molt primeta també.

usbcard2.png

Unbuntu liveCD en mode persistent

Reading time: 2 – 3 minutes

En l’article d’unionFS ja parlava dels liveCD en mode persistent. La idea és ben senzilla i potent a la vegada, es tracata d’inicar el linux a partir del liveCD en aquest cas, la Ubuntu. Però a direferència d’un procés d’inici normal indicarem al menú inicial que volem fer-ho en mode persistent i guardarem tots els canvis que fem durant la sessió: nous paquets instal·lats, dades d’aplicacions, personalitzacions del sistema, configuracions diverses, etc.

Com fer-ho és ben senzill i només cal disposar d’un pendrive, disc dur o qualsevol altre dispositiu d’enmagatzematge amb suport d’escriptura. Ara només cal:

 • Canviar l’etiqueta el nom del volum per casper-rw:
  e2label /dev/hda1 casper-rw
 • Si la partició té format ext3 s’usarà la partició arrel per enmagatzemar-hi els fitxers persistents.
 • Si tenim un disc dur amb format FAT32, per exemple, podem crear un fitxer a l’arrel amb el nom casper-rw i dins del fitxer hi creem un sistema de fitxers ext3, així:
  • Suposem que tenim la partició FAT32 montada a /media/hda1 i hi creem un sistema de fitxers ext3 de 128M. Cal que ens fixem en que el fitxer que conté el sistema de fitxers s’ha de dir casper-rw:
   dd if=/dev/zero of=/media/hda1/casper-rw bs=1M count=128
 • Quan iniciem el sistema amb el CD o DVD i ens trobem al menú inicial cal premer F6 i als paràmetres del kernel que ens apareixen a la part inferior de la pantalla afegim la paraula persistent al final.
 • Si ens hi fixem quan s’inicia la distribució ja no només llegeix del CD sinó també del pendrive o disc dur.

Com que aquesta guia no és gaire exaustiva, ja que només volia exposar la idea i explicar la funcionalitat, per més informació es pot consultar: LiveCDPersistence del wiki d’ubuntu.

NOTA: és vital que recordeu que al disc dur també li heu de canviar l’etiqueta perquè es monti com a part d’enmagatzematge del mode persistent del liveCD sinó no es montarà. Jo vaig perdré més de 2h mirant codi font per culpa d’un error ortogràfic i de no tenir clar el que posava el manual d’ubuntu.

Automontem el pendrive o les flash cards

Reading time: 4 – 6 minutes

pendrive.jpg

Si treballeu amb udev i us instal�leu el paquet autofs, amb quatre retocs al kernel i quatre l�nies de configuraci� podeu fer que quan us enxufeu un pendrive amb linux aquest es monti i desmonti autom�ticament. De fet, aquesta soluci� esta explicada de mil formes diferents en un munt de howtos i d’altres similars. Hi ha gent que arriba nivells de sofisticaci� brutals. Per� despr�s d’estar mirant ‘largo y tendido’ tota aquesta informaci� he decidit no complicar la cosa i montar algo ben senzill que em permeti anar per feina amb els pendrives i les flash cards; que �s el que m�s uso al port�til.

Doncs b� per comen�ar el que farem �s que quan es detecti que s’ha connectat un dispositiu de tipus /dev/sdX1 (sent la X=a,b,c,d,etc) que es monti autom�ticament. Com sabeu el sistema de fitxers virtual udev genera autom�ticament els fitxers que representen els dispositius i a m�s tamb� genera uns events que es poden capturar. Si voleu monitoritzar aquests events podeu executar la comanda udevmonitor i podeu provar d’enxufar i desenxufar, per exemple, un pendrive i veureu com es generen els events que comento.

Doncs b� el primer que he fet �s que es generi un symlink autom�tic al detectar-se una partici� en un d’aquests dispositius que comentava, per tal de que aix� passi nom�s hem de modificar el fitxer: /etc/udev/rules.d/00.rules per aconseguir la funcionalitat que comentava nom�s cal afegir-hi aix�:

BUS="usb", KERNEL="sd?1", NAME="%k", SYMLINK="pendrive"

Tal com comentava si busqueu una mica podeu millorar molt�ssim fent per exemple, que nom�s es generi el enlla� din�mic (symlink) si el dispositiu �s de la marca tal o qual, model no s� quin, o que sigui de tipus usb mass-storage, etc. B� doncs, un cop ja tenim l’enlla� din�mic ara el que farem �s que quan intentem accedir a aquest dispositiu es monti autom�ticament el dispositiu i que si passats X’s segons no s’ha usat el dispositiu que es desmonti solet.

Aix� que comento ho farem amb el autofs, per configurar el dimoni ho podem fer al fitxer /etc/conf.d/autofs jo l’�nic que he tocat del fitxer de configuraci� del dimoni �s el timeout per tal de que es desmonti als 2s de no usar-lo:

...
# additional options for automount, ie. timeout
daemonoptions = '--timeout 2'
...

Abans de llen�ar el dimoni, he modificat el seg�ent dels fitxers de configuraci� que es troben a /etc/autofs al fitxer auto.master he afegit aix�:

/var/autofs/removable  /etc/autofs/auto.removable

Despr�s he creat el fitxer auto.removable:

pendrive    -sync,dirsync,fstype=vfat,uid=1000,gid=100,umask=002      :/dev/pendrive

Amb aix� aconseguim que quan s’intenti accedir al recurs /dev/pendrive es monti a /var/autofs/removable/pendrive i despr�s per tal de mantenir l’estructura de directoris de tota la vida el que faig es crear un link a /mnt/pendrive que apunta a /var/autofs/removable/pendrive:

ln -s /var/autofs/removable/pendrive /mnt/pendrive

Ara si anem a /mnt/pendrive (cd /mnt/pendrive) i fem un ls veurem el contigut del dispositiu, potser el primer ls que feu no funciona doneu-li uns segons perqu� pugui reaccionar tot plegat, a mi em triga uns 3 o 4s entre punxar el dispositiu i poder-hi accedir. Si quan acabeu d’usar el pendrive sortiu del directori veureu que al fer un df -a ja no esta montat.

Com comentava hi ha milers de howtos molt millors que el que acabo de fer, per� jo amb aix� ja he sortit del pas. Alguns howto’s que podeu mirar: