Templates en PHP

Reading time: < 1 minute

Després de setmanes i setmanes lluitant amb el tema. El Pof m’ha
facilitat unes URLs prou interessants sobre el tema dels Templates en PHP.

FastTemplate: http://www.thewebmasters.net/php/FastTemplate.phtml
Tutorial dels Fasttemplates
http://www.phpbuilder.com/columns/sascha19990316.php3
cacheFastTemplates:
http://zoned.net:81/~xkahn/php/fasttemplate/
Encara no he pogut testejar el tema, però em disposo a provar-ho i
faré els comentaris corresponents després de les proves.