PHP Scripting

Reading time: 2 – 2 minutes

El pof sempre ens parlava que es podien fer scripts en PHP, doncs bé,
finalment he trobat un racó d’internet on s’explica com instal.lar el
PHP pq pugui ser usat com a interpret dels nostres scritps. Cosa molt
útil per programar per exemple un script q entri les sortides del syslog
a una base de dades. La URL en qüestió és:
http://www.e-gineer.com/instructions/install-php3x-scripting-on-redhat5x.phtml

Per tal d’instal.lar el PHP com a interpret d’scripts, o sigui, per
aconseguir un binari de PHP i no pas un modul de Apache quan compilem hem de
fer:
– Hem de fer el nostre config de tota la vida amb les mil i una cosetes q
vulguem q tingui el PHP, però sense la opció: –with-apxs ni la
opció: –with-apxs2.
– Després li fem el make de tota la vida.
– Finalment, com no, el make install.
Ara ja podem comensar a programar scripts com a bojos amb PHP, això si,
recordar q ara la primera línia de l’script no serà:
sinó q ara haurem de posar:
#!/usr/local/bin/php -q
el paràmetre ‘-q’ l’hem de posar pq el php no ens mostri el
‘content-type’ indicant el tipus de fitxer q es mostrarà a
continuació. Si voleu un exemple d’script aquí va un: