802.16a: Alguns números sobre WiMAX

Reading time: 1 – 2 minutes

No es preveu que l’explosió de WiMAX arribi fins al 2005 però
de moment, ja tenim nou estàndard Wireless i aquest cop s’han posat
d’acord la IEEE i la ETSI, cosa que no va passar amb el Wifi per això va
trigar tan en arribar a Europa.

Alguns números perquè aneu fent boca:

· 50km de cobertura
· 70Mbps
· 10-60GHz
· Nom de la IEEE per aquesta tech: Air Interface for Fixed Broadband
Wireless Access Systems.
· Nom de la ETSI per aquesta tech: HiperMAN: High Performance MAN.

Se suposa que serà el substitut perfecte per la ‘última milla’
que diuen els anglosaxons i pel ‘bucle d’abonat’ que diem aquí. Un
exemple és que de les moltíssimes empreses que ja estan provant
la tecnlogia una d’elles és Iberbanda, l’ISP de Iberdrola que se suposa
que ja esta venent el PLC.

Per cert, per qui vulgui més ‘chicha’ sobre el tema, s’ha creat el WiMAX
Forum que és on hi ha totes les novetats del tema (google rulez).