Recursos pel GMail

Reading time: 1 – 2 minutes

Ja fa algunes setmanes que l’Ernest em va invitar al GMail i desde llavors
tina la compte: oriol.rius@gmail.com. Doncs bé, com tots els nous
sistemes i encara més els sistemes en proves, el GMail de moment
té algunes deficiencies que de moment podem intentar solucionar amb
eines com aquestes:

· GML
(GMail Loader): Mbox & Maildir to Gmail Loader (GML)
Import Your Mbox or Maildir Files into GMail.

· GTray: el concepte és el de biff, o sigui, avisar-nos quan
tenim correu a la nostre compte del gmail.

· PGtGM (Pop Goes the GMail): aquesta utilitat serveix per poder-nos
descarregar el correu que tenim a la compte del GMail a través del POP3
del nostre client de correu habitual.

NOTA: no recordo de quin blog he tret la referència de
les utilitats, però gràcies a qui sigui.