nova versió del devilspie

Reading time: 1 – 2 minutes

A finals del 2004 vaig parlar del devilspie una eina que em permet llençar les aplicacions als workspaces. Doncs bé la qüestió és que la nova versió del Devil’s pie ha canviat totalment el format de configuració i totes les configuracions que tenia montades per la versió antiga no m’han servit per res.

L’antiga sintaxis es basava en XML l’actual s’assembla més a un algoritme. Abans tot estava en un fitxer de configuració i ara s’han de crear fitxers amb l’extenció .ds dins el directori ~/.devilspie i dins podem veure coses com aquestes:

(if (contains (window_name) "Firefox") (set_workspace 4))

La configuració anterior envia el firefox a l’area de treball 4, un altre idea perquè quedi clar el senzill que és d’usar, carreguem l’asmn perquè estigui present a totes les arees de treball:

(if (contains (window_name) "aMSN") (pin))

Ara uns links cap als manuals de veritat: